TA Today: A New Introduction to Transactional Analysis

TA Today: A New Introduction to Transactional Analysis

TA is a model for understanding human personality, relationships and communication.

It was first developed by Eric Berne.

TA today enjoys international recognition as a professional approach, aiding effectiveness in fields as diverse as psychotherapy, counselling, education, communications and management training.

Reviews of the TA Today: A New Introduction to Transactional Analysis

Egotoestand = consistent patroon van voelen en ervaren dat direct samengaat met een overeenkomstig consistent patroon van gedragingen; samenstel van gedrag, gedachten en gevoel. Structurele analyse Structurele analyse: gaat over de inhoud van de egotoestanden; het wat; hoe iemand op dat moment zich van binnen voelt, hoe zijn persoonlijkheid is opgebouwd. Functionele analyse: gaat over proces; het hoe; over hoe egotoestanden in het gedrag (met anderen) tot uiting komen; gedragsbeschrijvingen. Volwassene: gedrag, gedachten en gevoelens die een directe respons zijn op het hier-en-nu 3. Kind: gedrag, gedachten en gevoelens zoals geleerd in de kinderjaren en als volwassene herhaald. Aangepast kind: gedragingen waartoe ik in mijn kinderjaren besloot om aan de verwachtingen van mijn ouders te voldoen, of ertegen te rebelleren (tegen regels en beperkingen van ouders). 2. Vrij kind: gedragingen geleerd in kindertijd los van ouderlijke druk, regels en beperkingen. 3. Negatief aangepast kind: geleerde gedragingen als kind die niet meer passen bij volwassen situatie. 4. Positief vrij kind: emoties van verdriet, angst en verlangen in een veilige omgeving tot uiting brengen. 5. Negatief vrij kind: niet uiten van emoties (aan ouders), opkroppen; daardoor fysiek gespannen, depressief, risk seeking, extreem gedrag. Positieve kritische ouder: als aanwijzingen van de ouder bedoeld zijn voor bescherming en welzijn. 4. Negatieve voedende ouder: er wordt geholpen vanuit een overheersende positie die de ander miskent. Sjacheraars, politici, zakenmensen, maffia - Volwassene uitsluiten: alleen maar inwendige ouder-kind-dialoog, geen volwassen onderzoek van de werkelijkheid. - Twee van de drie egotoestanden uitsluiten, dan nog maar één actief, de constante egotoestand. - Kruislings: respons komt uit andere egotoestand dan die wordt aangesproken door de prikkel. 4. Het gedrag dat het resultaat is van een transactie met bijbedoelingen wordt bepaald op het psychologische en niet op het sociale niveau. 5. Om een transactie te analyseren moet je naar zowel verbale als non-verbale aanwijzingen kijken. Opties: nieuwe manieren van transacties kiezen om los te komen van vastzittende uitwisselingen met anderen (bewust kruising aangaan met positieve egotoestand): - Overgaan naar spelen vanuit vrij kind ipv verontschuldigen vanuit aangepast kind. We hebben strooks nodig, voelen oms tekortgedaan als we die niet krijgen. Meestal vindt er een omkering van rollen plaats; meestal naar gevoel na afloop. Kans op winnaarsscript maar wel als een bazig type waardoor hij afgewezen kan worden door omgeving. - Nadat-bijna - Altijd-nooit Drivers Driver: groepen van gedragingen die mensen vertonen vlak voordat zij in een scriptmatig gedrag of gevoel terechtkomen. Een driver kan worden herkend aan geheel van woorden, intonaties, gebaren, lichaamshoudingen en gelaatsuitdrukkingen: 1. Zinnen van positief naar negatief (maar), hoge stem, knikken met hoofd, uitgestoken handen, schouders hoog en naar voren gebogen, gezicht iets naar beneden, mond in gespannen glimlach. Relatie drivers met scriptproces: - Wees perfect - voordat - Doe een plezier - nadat - Weest sterk - nooit - Doe je best - altijd - Doe plezier + doe je best - bijna type 1 - Doe plezier + wees perfect - bijna type 2 of open eind Drivergedrag is miniatuurversie van scriptproces. Bijv - Wees perfect: interne Ouder die zegt: je bent alleen OK als je alles precies goed doet. Je luistert in Aangepast kind en bent niet tevreden voordat alles perfect is. - Wees sterk: je bent alleen OK als je je gevoelens en behoeften voor anderen verbergt. Allower: tegengif tegen drivers: - wees perfect: je bent goed genoeg zoals je bent - Doe de ander een plezier: doe jezelf een plezier - Wees sterk: wees open en uit je behoeften - Doe je best: doe het maar - Schiet op: doe het in je eigen tempo Miskenning Miskenning: onbewust negeren van informatie die relevant is voor oplossing van het probleem. Vanuit gevoel van onbehagen en niet-denken. Handelt volgens wat hij denkt dat de ander van hem wil. Gebieden van miskenning: zichzelf, de ander, de situatie. Prijs is dat deze mensen een groot deel van hun volwassen hulpbronnen afsluiten. Een symbiose is ongezond als zij een vorm van miskenning in zich draagt. Rackets Racket: aantal scriptmatige gedragingen, onbewust gebruikt als een middel om de omgeving te manipuleren, en resulterend in een racketgevoel van de persoon in kwestie. Racketgevoel: een ons bekende emotie die in kinderjaren aangeleerd en aangemoedigd werd, die ervaren wordt in veel verschillende stressvolle situaties, maar die ongeschikt is om op een volwassen manier problemen op te lossen. Racket is onbewust aansturen op een racketgevoel, en dat daadwerkelijk ervaren. Kenmerken van een racketgevoel: - Verschillende mensen hebben verschillende gevoelens bij dezelfde situatie. - De ervaren emotie droeg niet bij tot de oplossing van het probleem. Dat herhaal je als volwassene, ook al is het dan niet meer functioneel. Als je gevoel niet overeenstemt met de gebeurtenis in de tijd, dan is het een racketgevoel. Verschil authentiek-racket: uitdrukken van authentieke gevoelens is een adequaat middel om problemen in hier-en-nu op te lissen, terwijl uitdrukken van racketgevoelens dat niet is. 3. Aan het einde van een spel ervaren de spelers altijd racketgevoelens. 5. Spelen dragen altijd een moment van verrassing of verwarring in zich. Opties gebruiken om uit een spel te stappen (altijd vanuit positieve egotoestand): - Als je zelf een spel speelt: stap van negatieve naar positieve egotoestand. - Op het moment van de omslag in het spel kiezen voor intimiteit: Ik realiseer me dat ik jou de hele tijd... - Veilig doel - Opgesteld vanuit Volwassene in samenwerking met Vrij Kind. Niet vanuit Aangepast kind, dat bevestigt scriptgedrag. Dit komt tot uiting door vrij komen of herstel van: - bewustheid: mindfull, meditatief - spontaniteit: vrij reageren op de wereld vanuit de egotoestanden - intimiteit: openlijk uitwisselen van gevoelens en behoeften tussen u en de ander, authentiek. Veelal vanuit Vrij Kind; daarvoor veilige omgeving nodig met contract vanuit Volwassene en bescherming door Ouder. In autonomie kan iemand vrij kiezen tussen Volwassene, Ouder of Kind; in script gebeurt dat onbewust.

  • English

  • Psychology

  • Rating: 4.16
  • Pages: 341
  • Publish Date: January 1st 1987 by Lifespace Pub.
  • Isbn10: 1870244001
  • Isbn13: 9781870244008